Pro samostatný výkon budou lékárníci povinně absolvovat certifikované funkční kurzy (Aprílová zpráva) – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy v Kuksu a ukončení sezóny 2017 v Českém farmaceutickém muzeu

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát živě nahrávaný na Vánočních trzích.

…o lékárenství víme vše!®

apaBLOG
V této části najdete (ne)pravidelné komentáře a osobní názory praktikujícího lékárníka a provozovatele portálu PharmDr. Martina Dočkala k současnému dění v lékárenství, zdravotnictví, farmasektoru či na portálu APATYKÁŘ®.

Pro samostatný výkon budou lékárníci povinně absolvovat certifikované funkční kurzy (Aprílová zpráva)

Vloženo: 01.04.2018, 06:09 | Poslední aktualizace: 02.04.2018, 00:01 | Čteno: 18441×

Na základě dohody mezi farmaceutickými fakultami a Českou lékárnickou komorou dochází k rozšíření garantovaných certifikovaných kurzů poradenství v lékárně. Důvodem je posílení odbornosti lékárníků. Úspěšné absolvování kurzů bude předpokladem pro samostatný výkon profese lékárníka ve veřejné lékárně.

Posílení odbornosti

Na nedávném setkání představitelů akademické i stavovské obce došlo ke konsenzu, že je nutné posílit kvalitu odborného poradenství. Několik mystery shoppingů nezávisle provedených v minulém roce totiž ukázalo, že odborná zdatnost získaná pětiletým studiem farmacie již nedostačuje a je nutné ji více posílit.

Lékárenská péče je stále více zaměřena na praktickou odbornost, což stávající vzdělávací praxe v rámci pregraduálního studia nezohledňuje. Proto se zástupci na schůzce shodli v tom, že pro její posílení využijí možnosti dané v rámci novely zákona 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Podobně jako u nemocničních lékárníků již nebude stačit získaná specializace a dlouhodobá praxe v dané činnosti (portál o problematice detailně informoval jako jediný). Aby byla celá profese dána do legislativního souladu – tj. jak veřejný, tak nemocniční segment – ani lékárníci z veřejných lékáren nebudou moci činnost vykonávat samostatně bez dalšího vzdělání.

Funkční kurzy

Pro příslušné vzdělávání bude využito funkčních kurzů definovaných v novele uvedeného zákona, které bude zajišťovat profesní organizace. Ta jediná zná nejlépe praktickou problematiku lékáren a může tak nastavit garantované kurzy.

Ostatně již nyní se ukázalo, že pětileté studium pro poskytování odborného poradenství v lékárnách nestačí a je nutné absolvovat garantované kurzy, bez kterých není u lékárníků odbornost zaručena.

Celý systém bude spuštěn již letos v létě a zákon předpokládá splnění do dvou let, nejdéle však do 1. dubna 2020. V případě, že lékárník nezíská příslušný certifikát od profesní organizace, nebude moci samostatně vykonávat svou profesi, ale bude pracovat – obdobně jako v případě nemocničních lékárníků – výhradně pod dozorem zkušenějšího kolegy s patřičným certifikátem.

Podobně jako v případě nemocničních lékárníků totiž není důležité, že lékárník činnost vykonával dlouhodobě samostatně a má v ní dlouhodobou praxi. Jen funkční kurz a následný certifikát může stvrdit, že lékárník je v oboru skutečný odborník, byť se dosud činnosti nemusel věnovat. Absolvování funkčního kurzu jej na samostatný výkon připraví.

Portál APATYKÁŘ® k dané problematice přinese v příštích dnech detailnější informace i tématické okruhy funkčních kurzů, které bude nezbytné pro samostatný výkon profese absolvovat.

[AKTUALIZOVÁNO 2. 4. 2018] Letošní aprílový příspěvek jsme věnovali tématu, které je, bohužel, velmi aktuální – nesmyslné snaze o co nejvyšší odbornost za každou cenu ve stylu „papír na všechno“. Není proto překvapením, že i přes velikonoční víkend a krásné počasí byl příspěvek velmi čtený a ozvala se řada čtenářů, kteří se dotazovali na podrobnosti. Děkujeme všem, kteří si zachovali smysl pro humor a podívali se do kalendáře.

Že, bohužel, nemusí jít zdaleka o žert nicméně ukazuje nedávný vývoj v oboru, který již sklízí „své ovoce“. Zatím pouze v nemocničním lékárenství, ale kdo ví, třeba nějakou chytrou hlavu napadne podobný exces i ve veřejném/praktickém lékárenství. Snaha o maximální korektnost je už kontraproduktivní nejen v lékárenství.

Jenže v lékárenství – pokud jej stále vnímáme jako zdravotnický obor – by mělo jít především o bezpečnost, odbornost a kvalitu péče. Ostatně zákon o komorách č. 220/1991 Sb. hovoří mj. o tom, že komory dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou. V tomto případě zjevně profesní organizace zaspala, chyba není na straně ministerstva.

Shrňme si tedy, co fakticky přinesla změna zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta:

  • lékárníci, kteří zvlášť náročné lékové formy nikdy nepřipravovali, ale mají „správný papír“, budou dozorovat a radit těm, kteří je sice připravují mnoho let, ale protože nemají ten „správný papír“, připravovat je ze dne na den samostatně nemohou
  • lékárníci jsou diskriminováni na trhu práce, neboť některým stačí jedna atestace, někteří musejí mít dvě – podle toho, kdy ji zrovna dělali a kdy platila jaká novela zákona
  • nástavbová specializace je otázkou několika let, za tuto dobu se mohou poznatky dramaticky změnit – atestace tak zdaleka nemusí reflektovat dynamický vývoj v těchto činnostech
  • farmaceutičtí asistenti mohou zvlášť náročné formy připravovat i bez specializace

Zvýšení odbornosti a bezpečnosti v lékárenských činnostech jednoznačně smyslem zavedených změn nebylo (navíc neexistence vzdělávacího programu nového nástavbového oboru ani bezmála rok po vstupu změn v platnost jasně ukazuje, jak kvalitně byly změny připraveny). Nelze argumentovat ani tím, že se změny v lékárenské oblasti týkají jen malého počtu lékáren a lékárníků – změny nesmějí být nelegitimní a diskriminační ani v případě byť jediné lékárny (ostatně představitelé profesní organizace velmi rádi argumentují, že zastupují všechny lékárníky – skutečně?).

Co tedy bylo skutečně smyslem oněch prosazených změn? Odpověď pravděpodobně najdeme ve slovech ministra zdravotnictví, který se pro portál APATYKÁŘ® vyjádřil, že změny nechápe a je za nimi zjevně silný lobbying, protože jinou logiku to nemá.

Jsme tak opět svědky specificky českého pojetí „zvyšování bezpečnosti a kvality“ v lékárenství. Zatímco svět jde cestou certifikovaných kurzů, které mohou rychle vstřebat novinky v dané činnosti a být tak pro pracovníky skutečně prospěšné, my se vracíme hluboko do minulého století. Není totiž důležité, zda konkrétní člověk má znalosti a především praktickou zkušenost v dané činnosti, ale zda má na to papír. Nabízí se slova klasika: Kde asi udělali soudruzi z NDR chybu?

Sdílet | Vytisknout článek | Diskuze není povolena
apaPODCAST

Podcastový tip

Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

Tématický týden - 40. výr...

Prof. MUDr. Jaroslav Drša...
25.11.2009

Živý záznam akce

3. Tématický den - Den lé...

Živý záznam akce
22.06.2009

PharmDr. Stanislav Havlíček

Lékárníci mají svou Rozár...

PharmDr. Stanislav Havlíč...
01.01.1970

prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.

Excelentní lékárna – výuk...

prof. RNDr. Viliam Foltán...
07.10.2011

Antibiotický týden

Antibiotický týden 2010 v...

Antibiotický týden
18.11.2010

PharmDr. Alena Linhartová

Konzultační a poradenské ...

PharmDr. Alena Linhartová...
23.09.2008

PharmDr. Lenka Doležalová

Příprava chemoterapie pro...

PharmDr. Lenka Doležalová...
29.11.2010

Lukáš Dušek

Student Exchange Programm...

Lukáš Dušek
04.02.2013

Mgr. Stanislav Havlíček

Generická substituce z po...

Mgr. Stanislav Havlíček
26.04.2008

Lékárny Dr.Max

V síti Dr.Max má odborné ...

Lékárny Dr.Max
12.03.2018

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.